OSP

Nowy skład zarządu OSP Ogony
 Prezes – Długołęcki Waldemar
 Wiceprezes-naczelnik – Modzelewski Marek
 Sekretarz – Modzelewski Piotr
 Skarbnik – Modzelewski Grzegorz Jacek
 Gospodarz – Żebrowski Aleksander

Nowy skład zarządu OSP Rupin
 Prezes – Janusz Majkowski
 Wiceprezes – Szczepan Darmetko
 Wiceprezes-naczelnik – Dariusz Grabowski
 Sekretarz – Waldemar Glinka
 Skarbnik – Marcin Rupiński

Nowy skład zarządu OSP Sieluń
 Prezes – Gierwatowski Stanisław
 Wiceprezes – Wiliński Adam
 Wiceprezes-naczelnik – Olkowski Adam
 Z-ca naczelnika – Suski Łukasz
 Sekretarz – Chełstowski Andrzej
 Skarbnik – Suski Jerzy
 Gospodarz – Suski Roman
 Członek zarządu – Kępisty Henryk

Nowy skład zarządu OSP Załęże Ponikiewka
 Prezes – Roman Załęski
 Wiceprezes-naczelnik – Zbigniew Mościcki
 Skarbnik – Sławomir Mościcki
 Gospodarz – Adam Załęski