OGŁOSZENIA

Z a r z ą d z e n i e   Nr 7/2018

Wójta Gminy Młynarze

z dnia 11 maja 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko  Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Papieża Jana Pawła II   z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach. 

Dokument do pobrania niżej.

Wójt Gminy Młynarze

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż samochodu strażackiego marki MAGIRUS - DEUTZ FM 170D llFA

Szczegóły po kliknięciu "Pobierz plik"

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Młynarze w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018

 

  1. Przedmiot konsultacji:

W związku  z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce Nr DOS-70-1-17 z dnia 9 czerwca 2017 r – Wójt Gminy Młynarze zaprasza wszystkich wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Młynarze do konsultacji społecznych dotyczących projektu kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.

 

Celem konsultacji  jest uzgodnienie wzoru kart do głosowania przy udziale wyborców  Gminy Młynarze, ze szczególnym wyrażeniem opinii w zakresie:

– praktyczności stosowania kart w formacie broszury w rozmiarze A4 a kart wielkoformatowych; w tym A0 i A1;

– tajności głosowania na tzw. „płachcie” (karty formatu A0 i formatu A1);

– oceny  poszczególnych czynności, które  z kartą do głosowania wykonuje wyborca ze szczególnym uwzględnieniem sposobu oddania głosu na karcie, złożenia karty wielkoformatowej (tzw. „płachty” w formacie A0 i A1) do koperty i wrzucenia jej do urny;

– oceny trudności oddania głosu przez osoby starsze i niepełnosprawne w przypadku kart różnych rozmiarów.

 

  1. Termin konsultacji:

Dzień rozpoczęcia konsultacji: 19.06.2017 r. Dzień zakończenia konsultacji: 25.06.2017 r

 

  1. Forma konsultacji:

Projekt kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej    oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminamlynarze.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Elżbieta Dzwonkowska- Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

 

  1. Wszelkie uwagi i opinie do projektu kart do głosowania można zgłaszać na piśmie bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Młynarze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugmlynarze@post.pl

 

W dniu 26 czerwca 2017 r wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną przesłane do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce.

 

W ó j t

    /-/ Wacław Suski

 

-Pismo przewodnie

Przykładowe karty do głosowania:
wojt-tak-nie-

IItura wojt-tak-nie

wojt-IItura wojt

SEJMIK RADA-powiatu

mala-gmina rada A1

poziom karta sejmik

A0 karta sejmik

A1 pion karta sejmik

rada-miasta-na-prawach-powiatu