O nas

Gmina Młynarze jest jedną z najmniejszych i najmłodszych Gmin na Mazowszu. Utworzono ją w 1992 roku z inicjatywy Spłecznego Komitetu Utworzenia Gminy Młynarze.

Gmina leży w północno-środkowej części województwa mazowieckiego, w powiecie makowskim.

Sąsiaduje z gminami: Sypniewo, Różan, Czerwonka i Olszewo Borki.

Rzeka Narew stanowi  naturalną południowo-wschodnią granicę gminy. Pozostałości starorzecza Narwi utworzyły jeziora min.:Ogonowskie, Sadykierske i Sieluńskie. 

Gmina Młynarze leży na obszarze Zielonych Płuc Polski. Gmina posiada liczne walory środowiska naturalnego i krajobrazowe. Obecność lasów , czyste powietrze, pozwala na rekreacje i wypoczynek. Od lat rozwija się budownictwo letniskowe.

Gmina zajmuje powierzchnię 75,05km². Administracyjnie podzielona jest na 15 sołectw, obejmujących 17 miejscowości.

Zamieszkuje ją ok.1891 mieszkańców. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują 4881 ha. Lasy stanowią 25% całkowitej powierzchni Gminy. Siedzibą władz gminy jest wieś leżąca nad rzeką Róż przy drodze krajowej nr 61 z Warszawy na Mazury.

Znajdują się tu następujące instytuje: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Filia Centum Medycznego Gajda Med, Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Różanie, Gminny Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Pocztowy, Publiczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem i Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.

Przed budyniem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum znajduje się pomnik upamiętniający zwycięską potyczkę pod Młynarzami w okresie Powstania Listopadowego.

 

Największą miejscowością w Gminie jest Sieluń, siedziba parafii rzymsko-katolickiej, która ma ponad 600-letnią udokumentowaną historię. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, jest zabytkiem w gminie.

Historia Młynarzy, splata się w jedną całość z dziejami Sielunia. W XIII wieku Sieluń stanowił centralny ośrodek wielkich dóbr kościelnych, należących do uposażenia biskupstwa Płockiego. Dobra te nazywano ”księstwem sieluńskim”, a proboszczowie płoccy tytułowali sie książętami sieluńskimi. Na wzgórzu, niedaleko Kościoła wzniesiono gród, nazywany zamkiem. Obecna nazwa wsi ,która zapewne pochodzi od trzech młynów usytuowanych w przeszłości nad rzeką Róż we wsi Gierwaty, Sieluń i Młynarze. W okresie Powstania Listopadowego , dnia 15 lipca 1831 roku pod Młynarzami miała miejsce zwycięska potyczka 5 Pułku Ułanów Zamoyskich pod dowództwem ppłk. Ignacego Skarbka-Kruszewskiego z wojskami rosyjkimi. Zwycięska potyczka została uwieczniona na obrazie”Bitwa pod Młynarzami” Wojciecha Kossaka (kopia reprodukcji znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy). Na początku września 1939 roku toczyły się tu walki w obronie Narwi i pobliskiego Różana. 5 września 1939 roku został zestrzelony samolot – „Karaś” 41 Eskadry Rozpoznawczej Armii Modlin podczas lotu bojowego nad wsią Modzele. Lotnicy, którzy oddali życie w obronie naszych terenów zostali pochowani na cmentarzu w Sieluniu.