Kultura i Sport

Dnia 27 kwietnia 2017 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarzach odbyła się akademia na temat agresji i bezpieczeństwa w szkole, której przyświecało hasło „Dzień bez agresji”.

Uczniowie klasy I przedstawili prezentację multimedialną na wyżej wymieniony temat, a trzecioklasiści przygotowali gazetkę ścienną oraz transparenty z hasłami promującymi bezpieczeństwo, panowanie nad emocjami, radzenie sobie z negatywnymi uczuciami.

 

W dniu 03.06.2016r w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieluniu odbył się VI Zjazd Delegatów Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Młynarzach.
W zjeździe uczestniczyło 15 delegatów (z ogólnej liczby 16) z czterech jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Młynarze: OSP Sieluń, OSP Rupin, OSP Ogony oraz OSP Załężę-Ponikiewka.
Wśród gości zaproszonych w zjeździe uczestniczyli:
– Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim st. bryg.
Piotr Brdękiewicz,
– Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu st. bryg.
Arkadiusz Gołębiewski,
– Przewodniczący Rady Gminy Młynarze Ryszard Ciszkowski,
– Kapelan ZOG ZOSP RP w Młynarzach Ks. Sławomir Mańkowski
– Ks. Jerzy Szymołon.
Zjazd delegatów ZOG ZOSP RP odbywa się raz na pięć lat.
Podczas zjazdu delegaci zatwierdzają nowe władze Związku tj. Zarząd Oddziału Gminnego, wybierają skład Komisji Rewizyjnej, przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Makowie Mazowieckim oraz Delegatów na Zjazd Powiatowy ZOSP.
Obradom przewodniczył Dh. Wacław Suski prezes ustępującego Zarządu.
Na VI Zjeździe podjęto szereg Uchwał, zatwierdzono składy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, wybrano przedstawiciela Gminy Młynarze do władz Powiatowych Związku oraz dwóch delegatów na Zjazd Powiatowy ZOSP RP.
Prezesem ZOG ZOSP RP w Młynarzach został Dh. Roman Suski z jednostki OSP w Sieluniu.

linia

 

28.04.2016 r. w naszej szkole odbył się Dzień Ziemi połączony z Dniem Bez Agresji, w czasie którego przedstawiona została inscenizacja przygotowana przez uczniów klasy II gimnazjum. W czasie jej trwania uczniowie uczyli i przypominali o tym, jak ważna jest Ziemia i co agresja robi z człowiekiem. W przerwie zaproszeni mogli skosztować sałatek przygotowanych przez uczniów klasy II gimnazjum oraz każdy uczestnik mógł dokonać pomiaru ciśnienia krwi i pulsu.
Po krótkiej przerwie odbył się konkurs wiedzy o agresji pod nazwą „ Jeden z dziewięciu”, w czasie którego uczniowie wykazali się ogromną wiedzą. Na podium stanęły: Weronika Gajdecka i Emilia Załęska z klasy II oraz Natalia Olkowska z klasy III, pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród i przemową Pani Dyrektor. Zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli była to ciekawa lekcja życia.
Ponadto każdy otrzymał ulotkę promującą zdrowy styl życia i ciekawe przepisy na sałatki i ciasta, które wcześniej mogli skosztować.

W dniu 6 września na terenie obok Urzędu Gminy Młynarze odbyły się zawody sportowo-pożarnicze – eliminacje gminne.

DSC_0102

W zawodach uczestniczyły wspólnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z trzech gmin tj. Młynarze, Różan i Rzewnie.

Z Gminy Młynarze w zawodach wzięło udział 5 drużyn z trzech jednostek OSP. W grupie seniorów uczestniczyli strażacy z OSP Ogony, OSP Rupin i OSP Sieluń, natomiast w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – młodzież z OSP Ogony i OSP Sieluń.W grupie starszej I miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła OSP Ogony, II miejsce OSP Sieluń, III miejsce OSP Rupin. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyła młodzież z OSP Sieluń. Z terenu Gminy Różan o najlepsze miejsca rywalizowało 6 drużyn z jednostek OSP: Różan, Mroczki Rębiszewo, Załuzie, Chełsty i Szygi – z wszystkich OSP wystąpiły męskie drużyny seniorów oraz z OSP Załuzie jedna drużyna w grupie C – kobieca. I miejsce zajęła OSP Różan, II miejsce – OSP Załuzie, III miejsce – OSP Szygi. Z Gminy Rzewnie udział brały 3 drużyny męskie z  3 jednostek OSP: Rzewnie, Orłowo i Łasiewity, z których I miejsce zdobyła drużyna z OSP Rzewnie, II miejsce – OSP Łasiewity i III miejsce OSP Orłowo.

Zwycięskie drużyny z każdej z gmin wezmą udział w zawodach sportowo- Pożarniczych na szczeblu powiatowym. Gminę Młynarze reprezentować będą: w grupie starszej – OSP Ogony, a w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – OSP Sieluń.

Na zawodach oprócz zawodników z poszczególnych OSP uczestniczyli goście zaproszeni, w śród których swoją obecnością zaszczycił Wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk. Obecni byli także wójtowie z gminy Rzewnie i Młynarze, burmistrz Gminy Różan, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim, którzy zapewnili profesjonalną obsługę sędziowską.

Po zakończonych zawodach, każda z drużyn otrzymała nagrody pieniężne z rąk władz samorządowych, ponadto Pan wiceminister Tadeusz Nalewajk wręczył zwycięskim drużynom ufundowane przez siebie zestawy do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Po zakończeniu zawodów i wręczeniu nagród odbyło się poświęcenie nabytego przez OSP Ogony wozu bojowego marki SCANIA.

Aktu poświęcenia dokonali księża z Parafii Sieluń:  Proboszcz parafii, a jednocześnie Kapelan ZOG ZOSP RP w Młynarzach Ks. Sławomir Mańkowski, Ks. Druh Jerzy Szymołon oraz Kleryk Grzegorz Suski.

W trakcie zawodów każdy mógł skosztować pysznej grochówki z kuchni polowej, którą przygotowały Panie: Kazimiera Batogowska oraz Małgorzata Jabłonowska.

Oczywiście ogromne podziękowania należy skierować do wszystkich sponsorów, bez których hojnego wsparcia finansowego zawody nie mogłyby się odbyć.