Dnia 27 kwietnia 2017 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Młynarzach odbyła się akademia na temat agresji i bezpieczeństwa w szkole, której przyświecało hasło „Dzień bez agresji”.

Uczniowie klasy I przedstawili prezentację multimedialną na wyżej wymieniony temat, a trzecioklasiści przygotowali gazetkę ścienną oraz transparenty z hasłami promującymi bezpieczeństwo, panowanie nad emocjami, radzenie sobie z negatywnymi uczuciami.