GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁYNARZACH

„Rodzina 500 plus” z wyrównaniem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarzach informuje, że rodziny które dotychczas nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze tj. „500+” mają czas do 1 lipca 2016 r. aby otrzymać świadczenie za poprzednie miesiące.
Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze zostaną wyrównane od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto a przy dziecku niepełnosprawnym poniżej 1200 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młynarzach, wysłać pocztą lub przez Internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy EPUAP oraz PUE ZUS.